10. Jubileuszowe Polsko-Niemieckie Forum Compliance

W dniu 4 grudnia bieżącego roku Mecenas Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawy w MKZ Partnerzy uczestniczyła w 10. Jubileuszowym Polsko-Niemieckim Forum Compliance  „Metody skutecznego zarządzania ryzykami Compliance w ramach Unii Europejskiej”, które odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy tak wyjątkowym wydarzeniu ze świata polityki, nauki oraz gospodarki nie mogło zabraknąć Kancelarii MKZ Partnerzy.

Po oficjalnym powitaniu wszystkich zgromadzonych w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych oraz krótkim wykładzie inauguracyjnym, w pierwszej kolejności omówiono główne cele systemu zarządzania zgodnością, a następnie przedstawiono wymogi skutecznego compliance w praktyce i znaczenie certyfikacji compliance. W dalszej kolejności poruszono temat roli Unii Europejskiej i jej wpływu na regulacje prawne z  zakresu compliance. Forum stanowiło również świetną okazję do refleksji nad rozwojem compliance w minionych latach oraz kierunkach rozwoju w nadchodzącym roku – z jakimi wyzwaniami liczyć muszą się oficerowie compliance i jakie trendy wymagają szczególnego zainteresowania.

Temat compliance coraz częściej pojawia się również w praktyce Klientów Kancelarii MKZ Partnerzy. Chcąc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, podejmujemy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia w postaci udziału w szkoleniach, konferencjach, forach czy panelach, które umożliwiają naszym prawnikom podążanie za aktualnym kierunkiem rozwoju praktyki compliance. Temat ten dla wielu przedsiębiorców wydaj się obcy, jednakże intensywny w ostatnim okresie rozwój regulacji dotyczącej compliance powoduje, że coraz więcej firm zaczyna sobie zdawać sprawę z ważnej roli jaką pełni compliance. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z tą tematyką wyjaśniamy, że compliance to obowiązujący w przedsiębiorstwie zbiór zasad postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi wartościami. Narzędzia i procedury compliance pozwalają m.in. zapobiegać zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy, ograniczać odpowiedzialność osób zarządzających czy minimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tych właśnie względów niezwykle istotne jest wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem (system compliance), który w szczególności powinien polegać na identyfikacji ryzyk, przygotowaniu odpowiednich procedur i narzędzi oraz ich wdrożeniu czy przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej. Niezwykle istotną rolę w systemie compliance pełnią również audyty, których celem powinna być cykliczna weryfikacja stosowania procedur. Te i inne rozwiązania, przeprowadzone pod okiem fachowców, pomogą przedsiębiorcy dochować należytej staranności w zarządzaniu i ograniczyć ryzyko naruszeń w firmie.