ZUZANNA ZULA BRZEZIŃSKA

Prawnik

brzezinska@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39

Zuzanna Zula Brzezińska jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z najsłynniejszych międzynarodowych kancelarii zaliczanych do grona Magic Circle.

Przez pierwsze lata studiów działała na rzecz praw człowieka w ramach praktyk organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz wolontariatu w Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego. Odbywała praktyki w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajmowała się sprawami Skarbu Państwa.

Udzielała pro bono porad prawnych w Klinice Prawa organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu prawa karnego, specjalizując się w problematyce prawa antydyskryminacyjnego.

Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej.

Interesuje się prawem rodzinnym, prawem Unii Europejskiej, prawem karnym, prawami człowieka oraz prawem pracy.

Biegle włada językiem angielski i francuskim.