Sebastian Kozłowski

Radca prawny

kozlowski@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39

Sebastian Kozłowski w ramach swojej praktyki doradza osobom fizycznym oraz prawnym, jak również reprezentuje osoby fizyczne i przedsiębiorców w postępowaniach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w wydziałach karnych sądów apelacji warszawskiej, warszawskich kancelariach prawnych oraz współpracując z przedsiębiorstwami z branży budowlanej.  Posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych cywilnych i karnych postępowaniach sądowych oraz w prawie nieruchomości.

Posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji: kierunek prawo

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych: kierunek stosunki międzynarodowe, specjalizacja: studia amerykanistyczne

Osiągniecia:

  • Zastępstwo procesowe w kilkunastu sprawach o dochodzenie roszczeń od członków spółdzielni mieszkaniowej;
  • Zastępstwo procesowe w kilkudziesięciu sprawach w postępowaniu cywilnym, w tym dochodzenie roszczeń, odszkodowań oraz w sprawach karnych jako obrońca oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
  • Przygotowanie kilkudziesięciu uzasadnień wyroków w sprawach karnych;
  • Udział w przygotowaniu kilku raportów due dilligence nieruchomości.

Specjalizacje:

Nieruchomości/proces inwestycyjny, postępowania sporne, prawo karne