Piotr Kosiacki

Wspólnik, Radca prawny

kosiacki@mkzpartnerzy.pl

+48 605 314 647

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego oraz szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw dotyczących prawa przewozowego oraz problemów prawnych podmiotów działających w branży TSL.

Piotr Kosiacki świadczy także prawne wsparcie dla spółek prawa handlowego w ramach szeroko pojętej obsługi korporacyjnej oraz spraw pracowniczych. Współpracuje również przy kompleksowym prowadzeniu oraz obsłudze projektów z zakresu M&A.

Doradza także indywidualnym Klientom Kancelarii w zabezpieczeniu ich praw i interesów w zakresie roszczeń dotyczących ochrony dóbr osobistych i prawa pracy. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek: prawo

Specjalizacje

 

MKZ Partnerzy Piotr Kosiacki Zespół