Piotr Kosiacki

Wspólnik, Radca prawny

Piotr Kosiacki

Wspólnik, Radca prawny

LiderPrawo Gospodarcze

E-mailkosiacki@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 605 314 647

Bio

Wspólnik Kancelarii oraz Lider Zespołu Gospodarczego. Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu Prawa handlowego, gospodarczego oraz szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw dotyczących prawa przewozowego oraz problemów prawnych podmiotów działających w branży TSL. Przeprowadził również dla Klientów Kancelarii szereg projektów z zakresu M&A.

Świadczy także prawne wsparcie dla spółek Prawa handlowego w ramach szeroko pojętej obsługi korporacyjnej oraz spraw pracowniczych. Piotr Kosiacki doradza również indywidualnym Klientom Kancelarii w zabezpieczeniu ich praw i interesów w zakresie roszczeń dotyczących ochrony dóbr osobistych i prawa pracy. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

 

Od 2020 roku prowadzi również, jako wykładowca, zajęcia z zakresu Prawa gospodarczego dla anglojęzycznych studentów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Specjalizacje

 • Prawo korporacyjne
 • Prawo pracy indywidualne i zbiorowe
 • Projekty handlowe
 • Proces inwestycyjny (nieruchomości)
 • Prawo pracy

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek: prawo

Osiągnięcia i publikacje

 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji budowlanej
 • Reprezentowanie byłych właścicieli nieruchomości objętych działaniem tzw. Dekretu Bieruta
 • Doradztwo na rzecz wiodących i największych podmiotów działających w branży reklamy wielkoformatowej
 • Doradztwo przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich oraz infrastrukturalnych

Języki

Biegle włada językiem angielskim.