Małgorzata Duś

Adwokat

dus@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39

Małgorzata Duś posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach obsługi korporacyjnej spółek, uczestniczyła w transakcjach związanych z łączeniem i nabywaniem spółek, a także w transakcjach sprzedaży udziałów i akcji oraz transakcjach zbycia przedsiębiorstwa. Wspomagała bieżącą działalność osób prawnych, doradzając w zakresie sporządzania i weryfikacji kontraktów ze szczególnym uwzględnieniem biznesowych interesów Klienta.

W ramach swojej praktyki uczestniczyła także w postępowaniach sądowych, działając na rzecz Klientów przed sądami wszystkich instancji, jak również na etapie przedsądowym. Reprezentowała również polską spółkę w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym poza granicami kraju.

Małgorzata Duś doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, sądach w ramach odbywanych praktyk oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W zakresie jej zainteresowań znajdują się w szczególności: prawo handlowe, prawo cywilne, prawo nowych technologii oraz spory sądowe. Biegle włada językiem angielskim.

Wykształcenie:

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: prawo
 • Szkoła Prawa Procesowego „Ad Exemplum”

Portfolio / osiągnięcia:

 • doradztwo i obsługa prawna spółek prawa handlowego,
 • kompleksowa obsługa korporacyjna, w tym sporządzanie dokumentów w języku angielskim,
 • udział w transakcjach M&A, w tym połączenia, przekształcenia i podziały spółek,
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych oraz na etapie przesądowym,
 • członek Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii oraz Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,
 • zdanie egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką z wyróżnieniem.

Specjalizacje:

 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo nowych technologii,
 • spory sądowe.