Barbara Skrok

Radca prawny

skrok@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza także Klientom w zakresie bieżącej działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych oraz prawem pracy. Doświadczenie zdobywała świadcząc doradztwo na rzecz największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Barbara Skrok reprezentuje Klientów w sporach związanych z ich działalnością, posiadając bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych, jak i postępowaniach prowadzonych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wykorzystuje swoją wiedzę ekspercką oraz doświadczenie, świadcząc wsparcie prawne także dla Klientów indywidualnych, doradzając w sprawach dotyczących odszkodowań, w szczególności związanych z błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, szkodami majątkowymi oraz naruszeniem dóbr osobistych. Posiada bogatą praktykę w zakresie negocjowania i zawierania ugód sądowych lub porozumień pojednawczych na etapie przedprocesowym.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Reprezentacja i doradztwo na rzecz organów administracji samorządowej, spółek komunalnych oraz podmiotów gospodarczych,
  • Bieżąca obsługa podmiotów medycznych,
  • Reprezentowanie klientów (osób fizycznych jak również podmiotów medycznych) przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  • Bogate doświadczenie w procesach likwidacji szkód rzeczowych oraz osobowych jako członek zespołu obsługi prawnej w jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce;
  • Doradztwo oraz reprezentacja klientów w sprawach karnych, w tym związanych z przestępczością gospodarczą na szeroką skalę
  • Działalność naukowa w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa z siedzibą w Rzeszowie

Specjalizacje

Postępowania sporne, zamówienia publiczne, prawo pracy indywidualne i zbiorowe, odszkodowania, ochrona dóbr osobistych