Barbara Skrok

Radca prawny

Barbara Skrok

Radca prawny

ZespółPrawo Procesowe

E-mailskrok@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 22 622 64 39

Bio

Barbara Skrok jest członkiem Zespołu procesowego prowadzonego pod nadzorem Lidera w osobie radcy prawnego Katarzyny Ignatowicz-Dębskiej. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną spraw związanych z szeroko pojętym procesem odszkodowawczym, zarówno w procesach cywilnych, gospodarczych i karnych.

Doświadczenie zdobywała świadcząc doradztwo prawne na rzecz największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Od kilku lat znaczną część doświadczenia zawodowego skupia na prowadzeniu spraw w sferze świadczeń zdrowotnych – zarówno po stronie podmiotów leczniczych jak i pacjentów, ale również przestępstw przeciwko mieniu, zwłaszcza oszustw finansowych i gospodarczych.

Barbara Skrok reprezentuje Klientów w sporach związanych z ich działalnością, posiadając bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych, jak i postępowaniach prowadzonych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wykorzystuje swoją wiedzę ekspercką oraz doświadczenie, świadcząc wsparcie prawne także dla Klientów indywidualnych, doradzając w sprawach dotyczących odszkodowań, w szczególności związanych z błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, szkodami majątkowymi oraz naruszeniem dóbr osobistych. Posiada bogatą praktykę w zakresie negocjowania i zawierania ugód sądowych lub porozumień pojednawczych na etapie przedprocesowym.

Specjalizacje

 • Postępowania sporne
 • Prawo medyczne
 • Prawo karne
 • Odszkodowania
 • Ochrona dóbr osobistych

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Osiągnięcia i publikacje

 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz organów administracji samorządowej, spółek komunalnych oraz podmiotów gospodarczych,
 • Bieżąca obsługa podmiotów medycznych,
 • Reprezentowanie klientów (osób fizycznych jak również podmiotów medycznych) przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Bogate doświadczenie w procesach likwidacji szkód rzeczowych oraz osobowych jako członek zespołu obsługi prawnej u jednego z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce;
 • Doradztwo oraz reprezentacja klientów w sprawach karnych, w tym związanych z przestępczością gospodarczą na szeroką skalę
 • Działalność naukowa w ramach Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z siedzibą w Rzeszowie

Języki

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.