Artur Zawolski

Radca prawny

zawolski@mkzpartnerzy.pl

+48 500 237 346

Radca prawny, współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (1996). Świadczy pomoc prawną od ponad 15 lat. Zdobywał doświadczenie prawne i biznesowe pracując m.in. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych /PAIiIZ/ realizując projekty w zakresie wsparcia w ramach pomocy publicznej dla inwestujących w Polsce przedsiębiorstw zagranicznych.

Obecnie bierze bezpośredni udział w obsłudze prawnej i projektowej inwestycji kapitałowych, w tym zagranicznych w Polsce. Jest aktywnym doradcą prawnym i biznesowym na rynku PE i VC. Organizuje procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw.

Mec. Zawolski kieruje w Kancelarii zespołem prawa korporacyjnego i inwestycji. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, administracyjnym i nieruchomościach. Współpracuje z firmami z branży IT i e-commerce. Od powstania ponad 5 lat temu organizuje i nadzoruje prace Chinese Desk w Kancelarii.

Z powodzeniem godzi życie rodzinne i zawodowe. Posiada wiele zainteresowań pozazawodowych, na opisanie których brak jest miejsca w zakładce. Nie stroni od bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Świadczy pomoc prawną także w języku angielskim.