Anna Sobocińska

Radca prawny

sobocinska@mkzpartnerzy.pl

226226439, wew. 17

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje prawidłowy przebieg postępowań egzekucyjnych. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych oraz odbyła staż w Parlamencie Europejskim w biurze europosła Wojciecha Olejniczaka. Radca Prawny prowadzi także kompleksową obsługę w zakresie nowoczesnych technologii, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprawach dotyczących praw konsumentów. Z sukcesem doradza Klientom, wybierając najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania.

Wykształcenie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: prawo.
Wolontariusz oraz koordynator punktu porad prawnych Fundacji Academia Iuris w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

Specjalizacje

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Tworzenie i opiniowanie umów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć start – up,
  • Tworzenie i opiniowanie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • Członek zespołu prowadzącego badanie due diligence podmiotu leczniczego świadczącego usługi drogą elektroniczną,
  • Doradztwo dla jednej z największych spółek deweloperskich podczas procesu inwestycyjnego w Warszawie,
  • Bieżące doradztwo na rzecz wiodących spółek z branży IT działających na rynku międzynarodowym,
  • Obsługa prawna dużych warszawskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.