Agnieszka Wach

Adwokat

Agnieszka Wach

Radca prawny

ZespółPrawo Procesowe

E-mailwach@mkzpartnerzy.pl

Telefon226226439, wew. 18

Bio

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę, w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, w sprawach dotyczących ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników, a także w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu należności zarówno w postępowaniu przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym jak i upadłościowym.

Agnieszka Wach posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców głównie z branży usługowo-handlowej oraz budowlanej. Doradza w zakresie podpisywania kontraktów ich weryfikacji oraz zabezpieczenia interesów Klienta, a także w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.  Świadczy kompleksową pomoc prawną spółkom budowlanym, wspiera je w bieżącej realizacji robót. Zajmuje się w szczególności identyfikacją oraz dochodzeniem roszczeń związanych z procesem budowlanym na etapie przedsądowym i sądowym. Przeprowadzała procesy restrukturyzacyjne spółek działających w branży budowlanej w tym połączenia, przekształcenia, podziały spółek. Reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. W obrębie jej merytorycznych zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu prawa cywilnego z uwzględnieniem prawa zobowiązań. Po ukończeniu studiów prawniczych pracowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego.

Specjalizacje

 • Postępowanie sporne, reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • Prawo cywilne w tym prawo zobowiązań
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane
 • Prawo handlowe
 • Prawo autorskie
 • Prawo pracy
 • Odszkodowania
 • Ochrona dóbr osobistych

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: administracja,

Publikacje i osiągnięcia

 • Stałe doradztwo i obsługa prawna spółek z branży usługowo-handlowej oraz budowlanej w zakresie spraw korporacyjnych, pracowniczych oraz podpisywania i realizacji kontraktów,
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców budowlanych w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie rozliczenia kontraktów budowlanych,
 • Przeprowadzanie transakcji M&A spółek kapitałowych, w tym połączenia, przekształcenia, podziały spółek,
  Przeprowadzanie procesu due diligence spółki z sektora budowlanego,
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji budowlanej,
 • Reprezentacja Klientów w licznych sprawach odszkodowawczych w tym w sprawach o błąd w sztuce medycznej,
 • Reprezentacja Klientów w sprawach przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym.

Języki

Posługuje się językiem angielskim.