Zamówienia publiczne

Procedura zamówień publicznych stanowi szczególny tryb zawierania umów stosowany m. in. przez podmioty publiczne, mający zapewnić należyte gospodarowanie środkami publicznymi. Właściwy wybór wykonawcy warunkuje niejednokrotnie sukces w zakresie realizacji kluczowych inwestycji dla kraju, takich jak infrastruktura drogowa, komunikacja, cyfryzacja, czy budownictwo. Nasi specjaliści świadczą kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych. Wspieramy zarówno zamawiających, jak i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, doradzając w przygotowaniu i realizacji postępowań oraz świadcząc wsparcie w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Nasza oferta obejmuje m. in.:

  • kompleksową obsługę zamawiających (m. in. przygotowywanie wewnętrznych aktów regulujących stosowanie trybu zamówień publicznych),
  • wszechstronną obsługę podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  • przygotowanie procesu o udzielenie zamówienia (m. in. doradztwo w zakresie określenia trybu udzielenia zamówienia),
  • opiniowanie dokumentów w procedurze (m. in. SIWZ, oferty wykonawców, zapytania),
  • reprezentację przed KIO.

Udostępnij

Aktualności