Prawo upadłościowe

Zagrożenie niewypłacalnością wiąże się ze szczególną rolą i odpowiedzialnością osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Brak reakcji wobec symptomów zbliżającej się utraty płynności finansowej może skutkować surowymi konsekwencjami wobec osób niewykonujących powinności w zakresie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Nasi specjaliści pomagają Klientom w sposób prawidłowy ocenić stan swojego przedsiębiorstwa oraz podjąć właściwe kroki w celu zakończenia działalności w przypadku utraty płynności finansowej. Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie podatków i rachunkowości w celu dostarczenia naszym Klientom najbardziej optymalnych rozwiązań oraz maksymalnego zabezpieczenia ich interesów. W toku postępowania upadłościowego reprezentujemy również wierzycieli dążąc do osiągnięcia przez nich jak najpełniejszego zaspokojenia swoich roszczeń.

Świadczymy usługi m. in. takie jak:

  • szczegółowe badanie due diligence i diagnozę stanu przedsiębiorstwa,
  • wszczęcie i prowadzenie postępowania upadłościowego,
  • obsługa prawna przedsiębiorstw w stanie upadłości,
  • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (m.in. zgłoszenia wierzytelności, listy wierzytelności, plany podziału),
  • wsparcie w procesie negocjacji i postępowaniu układowym,
  • reprezentacja w sporach.

Udostępnij

Aktualności