Prawo pracy indywidualne i zbiorowe

Poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od umiejętnego zarządzania jego zasobami ludzkimi. Nasi specjaliści doradzają Klientom we wszystkich sprawach dotyczących organizacji lub redukcji zatrudnienia wymagających prawnego wsparcia. Pracodawcy mogą liczyć zawsze na naszą pomoc przy relacjach ze związkami zawodowymi, organizacjami oraz instytucjami ochrony i inspekcji pracy. Wspieramy pracodawców w przygotowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, umów oraz regulaminów, a także reprezentują ich interesy w sporach z pracownikami.

Nasi specjaliści doradzą m. in. w zakresie:

  • dokumentów dotyczących zatrudnienia (umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, finansowania i dokształcania pracowników),
  • kontraktów menedżerskich,
  • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • zakazu konkurencji i zachowania poufności,
  • restrukturyzacji zatrudnienia,
  • relacji ze związkami zawodowymi,
  • sporów z pracownikami.

Udostępnij

Aktualności