Postępowanie sporne

Kompleksowa obsługa postępowań spornych wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów postępowania i materii sporu, ale przede wszystkim zrozumienia potrzeb i celów Klienta. Nasi specjaliści pomagają Klientom w wytyczeniu i realizacji optymalnej strategii postępowania, zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji, jak i wobec pozostałych stron sporu. Specjalizujemy się nie tylko w tradycyjnych postępowaniach, lecz także w reprezentowaniu Klientów w ramach negocjacji, mediacji czy arbitrażu. Wspieramy we wszelkich postępowaniach, które chcą zainicjować w celu ochrony swoich interesów lub w które zostali zaangażowani przez pozostałych uczestników sporu. Nasi specjaliści posiadają także doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach korporacyjnych, związanych ze stosunkiem spółki.

Oferujemy wsparcie m. in. w zakresie:

  • przygotowania i realizacji strategii postępowania,
  • zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów,
  • ADR (m. in. mediacji, negocjacji, arbitrażu),
  • reprezentacji w kontaktach z pozostałymi stronami sporu,
  • negocjowania i zawierania ugód i porozumień,
  • przymusowej egzekucji orzeczeń,
  • ochrony przed niesłusznym postępowaniem windykacyjnym lub egzekucyjnym.

Udostępnij

Aktualności