Gabriela Każuch doradca podatkowy w MKZ Partnerzy

Mamy nowego eksperta! Działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii kieruje Gabriela Każuch – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym, zarówno w organach podatkowych, organach kontroli skarbowej, jak i w dużych warszawskich kancelariach.

Posiada rzadką i niezwykle cenną praktyczną wiedzę niezbędną w doradztwie podatkowym służącym Klientom z większości branż oraz w reprezentowaniu ich w sporach z organami podatkowymi.

Przez blisko 10 lat była kierownikiem Działu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w jednym z warszawskich urzędów skarbowych,  przez kolejne 5 lat pracowała jako Starszy Komisarz Skarbowy i Inspektor Kontroli Skarbowej w Warszawskim Urzędzie Kontroli Skarbowej, a następnie lider zespołów kontrolujących w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Gabriela Każuch należy do bardzo wąskiego grona ekspertów w dziedzinie pro biznesowego doradztwa podatkowego dla firm.