By

admin

Beneficjent rzeczywisty w spółce komandytowej

Pomimo tego, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwana także „ustawą AML”) obowiązuje już prawie 5 lat, interpretacja nałożonych przez nią obowiązków nadal pozostawia wiele wątpliwości interpretacyjnych. Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Zgodnie z definicją legalną wskazaną...