Alicja Biała, „Polska”, kolaż, dzięki uprzejmości artystki