VIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych